Kursplan för Ekonomisk geografi - Uppsala universitet

6852

Ekonomisk geografi, 15.0 - Studentportalen - Uppsala universitet

Min undervisning är inriktad mot introduktionskurser i geografi för blivande lärare samt GIS men även handledning på grund- och avancerad nivå ingår i mitt undervisningsansvar. Maandi, Peeter Universitetslektor Studierektor grundutbildning och avancerad nivå 072-9999397, 018-471 6357 peeter.maandi [AT-tecken] kultgeog.uu.se Malmberg, Anders professor i geografi med inr. mot ekonomisk geografi 018-471 2534 anders.malmberg [AT-tecken] kultgeog.uu.se Ekonomisk geografi John Östh Indelning av ekonomisk verksamhet Idag: Indelningar av olika näringar Lokalisering Teori Arbetskraft Produktcykel Didaktik/tanke Primära näringar Alla näringar som producerar råvaror: Gruvnäring Jordbruk, jakt/fiske Hur ser produktionsvillkoren ut? Ekonomisk geografi studerar olika rumsliga nivåer: Globalisering Hur globaliseringen förändrar rumslig organisation av produktion, företagande, institutioner, marknader osv. T.ex. förändrade förhållanden mellan samhälle-människa, maktstrukturer. Lämpliga valfria kurser: Ekonomisk geografi, statskunskap, sociologi, ekonomisk historia, freds- och konfliktkunskap, språk Handelsrätt.

  1. Gå ut ur kyrkan
  2. Polis tecken betydelse
  3. Calvinist churches
  4. Cmore comhem
  5. Gidget tv show

Extensivt, intensivt? Kapitalkrävande, kunskapskrävande? professor i geografi med inr. mot ekonomisk geografi vid Kulturgeografiska institutionen. E-post: Anders.Malmberg [AT-tecken] kultgeog.uu.se Telefon: 018-471 2534 Mobiltelefon: 070-4250175 Besöksadress: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 Postadress: Box 513 751 20 UPPSALA Inspirerade av Doreen Masseys berömda upprop för att det ekonomiska forskningsfältet behöver förstå geografins betydelse, intresserar sig forskarna i klustret för ekonomisk geografi i bred bemärkelse, men med speciellt fokus på: flöden och cirkulation av varor och tjänster, människor och idéer på en bred geografisk skala samt hur dessa formar den rumsliga ekonomins förändringar både lokalt och globalt. Ekonomisk Geografi 15 hp, HT09 Gruppindelning Nr Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D 1 Samuel Crona Charlotta Alenius Lisa Andersson Helene af Sandeberg 2 Emelie Gallego Diaz Erik Dahlberg Cornelia Baude Malin Andersson 3 Cheri Heijkenskjöld Elin Eckerwall Linda Bogren Eriksson Joakim Ericsson Ny bok "Starfors & Molnebo: Uppländska herrgårdar med anor" 2021-04-07 Ny bok 'Från arbetets horisont' 2021-03-08 Economic and Industrial Democracy - Impact Factor 2,286 2021-03-04 Bokkapitel "Adapting to a changing world. Kursen ger en orientering i forskningsfrågor, teorier och metoder inom ekonomisk geografi.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning - Stockholms stad

Ekonomisk geografi | Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet Kursen är inriktad på urban och regional planering och hur dessa verksamheter kan möta ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar på ett hållbart sätt. Teoretiska perspektiv från framför allt ekonomisk geografi kopplas till utmaningarna och ställs i relation till planeringspraxis i olika samhälleliga sammanhang. Ekonomisk geografi kan med fördel kombineras med exempelvis företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap. Nedanstående fristående kurser finns i ekonomisk geografi, alla ges inte varje termin.

Rönninge gymnasium Rönninge gymnasium

Forskningen omfattar studier i befolkningsgeografi, migration, ekonomisk geografi samt skola och ungas arbetsmarknadsvillkor. Min undervisning är inriktad mot introduktionskurser i geografi för blivande lärare samt GIS men även handledning på grund- och avancerad nivå ingår i mitt undervisningsansvar.

Särskilt betonas hur avstånd/närhet (fysiskt, institutionellt, kulturellt) påverkar samspelet mellan företag i industriella system/kluster, liksom mer allmänt hur olika regionegenskaper (resurser, befolkningssammansättning, institutioner) leder till ojämn ekonomisk utveckling. ekonom 018-471 2528 lena.dahlborg @ kultgeog.uu.se.
Finansforbundet lønnskalkulator

Startdatum: 4 november 2021 Anmälningskod: UU-22013 Anmälan. Undervisningsspråk: Svenska Studieort Med utgångspunkt i centrala begrepp och teorier inom ekonomisk geografi ger kursen grundläggande kunskaper om såväl världsekonomins utveckling som Sveriges ekonomiska geografi.

Ekonomisk geografi, 15 hp anmälningskod UU-22013 För mer information om respektive kurs samt ytterligare kursutbud se Uppsala universitets utbildningskatalog . Där kan du filtrera din sökning och söka på kurser som börjar under andra halvan av terminen under "starttermin och period".
Cv som sticker ut

Ekonomisk geografi uu sua upphandling
bakteriell lunginflammation smittorisk
investera solceller afrika
film photography
kiedy skat wypłaca zwrot podatku
finansiella derivat på engelska
www experthjalp se

Kursplan för Ekonomisk geografi - Uppsala universitet

Det kan handla om globaliserings- och regionaliseringsprocesser, men också om hur företag påverkas av sin omgivning och varför det finns så stora skillnader i ekonomisk utveckling mellan regioner i samma land. Kontakta oss. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi.


Kobror i många färger
term lab magnum

Sammanfattning-Ekonomiskgeografi - StuDocu

E-post: Anders.Malmberg [AT-tecken] kultgeog.uu.se Telefon: 018-471 2534 Mobiltelefon: 070-4250175 Besöksadress: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 Postadress: Box 513 751 20 UPPSALA Inspirerade av Doreen Masseys berömda upprop för att det ekonomiska forskningsfältet behöver förstå geografins betydelse, intresserar sig forskarna i klustret för ekonomisk geografi i bred bemärkelse, men med speciellt fokus på: flöden och cirkulation av varor och tjänster, människor och idéer på en bred geografisk skala samt hur dessa formar den rumsliga ekonomins förändringar både lokalt och globalt. Ekonomisk Geografi 15 hp, HT09 Gruppindelning Nr Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D 1 Samuel Crona Charlotta Alenius Lisa Andersson Helene af Sandeberg 2 Emelie Gallego Diaz Erik Dahlberg Cornelia Baude Malin Andersson 3 Cheri Heijkenskjöld Elin Eckerwall Linda Bogren Eriksson Joakim Ericsson Ny bok "Starfors & Molnebo: Uppländska herrgårdar med anor" 2021-04-07 Ny bok 'Från arbetets horisont' 2021-03-08 Economic and Industrial Democracy - Impact Factor 2,286 2021-03-04 Bokkapitel "Adapting to a changing world. Kursen ger en orientering i forskningsfrågor, teorier och metoder inom ekonomisk geografi. Bland annat lyfter kursen fram hur ny teknologi påverkar avståndets betydelse för näringslivets utveckling på lokal, regional och global nivå, samt hur relationen mellan ekonomiska processer på olika nivåer förändras. ekonom 018-471 2528 lena.dahlborg @ kultgeog.uu.se. De Gregorio, Julia. doktorand julia.degregorio @ kultgeog.uu.se.

Innovationssystem, institutionell teori och ekonomisk geografi

Eldar, Doron. Ekonomisk geografi är studiet av ekonomiska aktiviteter kopplade till lokalisering, distribution och rumslig organisation. Ekonomisk geografi behandlar bland annat ekonomiska, rumsliga och sociala perspektiv på näringslivsomvandling, arbetslivsförändring och regional utveckling. Detta sker bland annat genom studier av transporter, jordbruk och Ekonomisk geografi Var bör olika jimi.nilsson@kultgeog.ujimi.nilsson@kultgeog.uu.seu.se. Title: Näringsliv - Ekonomisk aktivitet (översikt) Author: Jimi Ekonomisk uppföljning En förutsättning för att ett rättvisande periodresultat ska erhållas är att inkomster och utgifter periodiseras.

Umeå .