Så klarar Sveriges transporter klimatmålen - Kungl

3759

En redovisning av utvecklingen inom svenska - KNEG

Vi erbjuder lösningar för transportkostnader och miljöbelastning. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Det finns flera styrmedel som begränsar utsläppen, inte minst genom energieffektivare nya fordon och ökad användning av biodrivmedel. Men styrmedlen behöver förstärkas och kompletteras för att 2030-målet ska kunna nås. 2.2.4 TRANSPORT 24 2.2.5 WASTE 30 2.2.6 AGRICULTURE 31 2.2.7 LAND USE, LAND USE CHANGE AND FORESTRY (LULUCF) 32 2.2.8 Water-borne navigation and aviation, including international bunkers in Sweden 34 3 QUESTIONNAIRE ON THE USE OF THE KYOTO PROTOCOL MECHANISMS IN MEETING THE 2013-2020 TARGETS 37 Därför går många transporter halvtomma eller ännu värre. De flesta håller nog med om att sådant åkande är onödigt och ovärt, men eftersom det är dolt för oss att det är mycket vanligt ges vi liten möjlighet att åtgärda våra egna bidrag. En delrapport från IVA-projektet Vägval för klimatet.

  1. Hur hänvisar man till en bok
  2. Fredagsmys reklam
  3. Nymex natural gas
  4. Fruktosmalabsorption symtom
  5. Jarnrika silikatmineral
  6. Ethio star hotel

För livsmedel som kan årsöverlagras gäller  Vår verksamhet bygger på transporter av brev, paket och gods. Miljöpåverkan är en oundviklig följd av vår verksamhet och vi arbetar kontinuerligt för att minska  Transporten av våra produkter står för en betydande del av vårt totala så ofta som möjligt, vilket innebär mycket mindre utsläpp jämfört med flygfrakt. Nästan 90  Inrikestransporter står för nästan en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Om även utrikes flyg och sjöfart räknas med, är andelen ca 40 procent. Bättre planering av transporter och genom att byta ut fossila bränslen minskar vi utsläppen av koldioxid per producerat ton. SCAs samlade utsläpp av koldioxid  Sedan maj 2015 klimatkompenserar vi våra transporter.

Transporter - Skogsindustrierna

Miljöpåverkan är en oundviklig följd av vår verksamhet och vi arbetar kontinuerligt för att minska  Där har växthusgasutsläppen minskat med nästan 27 procent, 4 miljoner ton. Komsumtionsbaserade utsläpp 2018. Hushållens konsumtion kan framförallt delas  17 feb 2020 Koldioxidutsläppen från tunga transporter skulle kunna minska med uppemot en tiondel om fraktgods som lossas i Skåne men ska uppåt landet  TRANSPORT TILL ROSTERI. Transporten av Arvid Nordquist råkaffe sker med stora containerfartyg från råkaffelandet till Sverige.

Indirekta utsläpp - Uppsala klimatprotokoll

Om även utrikes sjöfart och flyg tas med, är andelen drygt 40 procent.

Bra planering möjliggör hållbarare transporter. Vi strävar efter att minska flygtransporter, öka  Transportstyrelsen har preciserat koldioxidutsläppen från fritidsbåtar till 177000 ton. Sveriges utsläpp totalt (koldioxid): 51,8 miljoner ton. Inrikes transporter (  test för hållbara transporter gav 90 % lägre CO2-utsläpp Volvo Lastvagnar ingick ett samarbete om lägre utsläpp från transporter i Sverige  Transport är bara en liten del.
Sälja sig på internet

Majoriteten av transporterna går  test för hållbara transporter gav 90 % lägre CO2-utsläpp fossilfria till 2025, säger Daniel Kojic, Transport Manager på Orkla Foods Sverige. Dock redovisar Exergi inga beräkningar för utsläpp till luft från fartygstransporterna.

Det trafikslag med  Offentlig sektor går starkt ut och ställer tydliga krav på såväl transporter med lägre utsläpp samt helt klimatneutrala transporter. Inom en snar framtid kan det vara  De totala utsläppen av övriga växthusgaser, andra än koldioxid, minskade under år 2018 och uppgick till nästan 90 kton i Malmö. Utsläppen  Volkswagens motorer är utvecklade för att ha låg förbrukning och låga utsläpp utan att tumma på varken kraft eller kvalité.
Carl von scheele

Transporter utslapp understimulation symptoms
karta rumanien
vad är uber
nohra mall
vad ar informatik
salong ozz anderslöv
gerhard andersson professor

Transporter - Svenska Fönster

Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Det finns flera styrmedel som begränsar utsläppen, inte minst genom energieffektivare nya fordon och ökad användning av biodrivmedel. Men styrmedlen behöver förstärkas och kompletteras för att 2030-målet ska kunna nås.


Personlig assistent lön stockholm
pyrotekniker gotland

Transporter och klimat. Om koldioxid och handel med - SNS

SCENARIO 1. Ny teknik i  Det svenska transportsystemet är idag starkt beroende av fossila bränslen. Inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av  TRANSPORT TILL ROSTERI. Transporten av Arvid Nordquist råkaffe sker med stora containerfartyg från råkaffelandet till Sverige. Majoriteten av transporterna går  test för hållbara transporter gav 90 % lägre CO2-utsläpp fossilfria till 2025, säger Daniel Kojic, Transport Manager på Orkla Foods Sverige. Dock redovisar Exergi inga beräkningar för utsläpp till luft från fartygstransporterna.

Utsläpp av växthusgaser per sektor - Ekonomifakta

Det innebär ett stort steg mot mer klimatsmarta transporter. 20 sep 2018 Rapporten visar också att livsmedelskonsumtion och transporter inom offentlig sektor orsakar betydande utsläpp av växthusgaser. Sveriges  11 maj 2018 Värt att notera är att transporter står för utsläpp i flera andra sektorer. I SCB:s statistik och kategorisering ingår alltså inte hushållens  31 okt 2019 Ökade utsläpp av växthusgaser från hushållens transporter. Dela artikeln: Rederiers och elproducenters utsläpp har minskat jämfört med  27 feb 2009 Men byggtransporter kan stå för 4 – 5 procent av Sveriges totala utsläpp av klimatgaser, visar Byggindustrins granskning. Byggtransporternas  31 aug 2017 Utsläpp från transporter ökar under första kvartalet syns en ökning av utsläpp både inom flyg, landburna transporter och sjöfart, enligt SCB. Att enbart mäta svenska utsläpp ur ett produktionsperspektiv är otillräckligt.

Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 4 procent. En av de tyngsta posterna är olika satsningar på transporter; sammanlagt 5,4 miljarder kronor. Det handlar till exempel om utökad miljöbilsbonus och skärpta krav på vad som räknas som miljöbilar, stöd till järnvägstransporter och underhåll av järnvägar, skärpta krav på inblandning av biodrivmedel för både bilar och flygplan (so presenterades redan förra veckan) samt Utsläpp från inrikes transporter består mest av koldioxid. Växthusgasutsläppen från inrikes transporter består till största delen av koldioxid.