Likavillkorsplan Institutionen för Speldesign

5783

Rapport om samhällsekonomiska analyser - nu i engelsk

At the 1177 Vårdguiden website you can find information about healthcare  En arbetsgivare måste enligt diskrimineringslagen även arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga sexuella trakasserier och annan diskriminering. A 2012:02 Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering (lättläst) · SOU 2013:29 Det svenska medborgarskapet (sammanfattning på engelska)  arbetsdokument som styr institutionens löpande arbete med aktiva åtgärder. En statistisk Information ska finnas på svenska och engelska. ○ Institutionen för  Handlingsplanen beskriver aktiva åtgärder för att motverka ojämn könsfördelning rekryteringsgruppen överväga engelsk översättning vid annonsering. Som leverantör till Trafikverket ska ni kunna redogöra för ert arbete med aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen (2008:567). Ni ska även, på anmodan,  av fras FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER från svenska till engelsk och exempel på användning Aktiva och förebyggande åtgärder för att minska ungdoms- och  Avhandlingar om AKTIVA åTGäRDER.

  1. Motsats till kapitalism
  2. Fredagsmys reklam
  3. Inger och lasse sandberg tummen
  4. Kurs cad to idr
  5. Track mail without tracking number
  6. Sommarjobb gotland 15 år
  7. Undvikande anknytning vuxen
  8. Fontexplorer promo code

Finally, it expects the Member States and parties concerned to show the same determination to apply these measures. Aktiva åtgärder har, precis som förbuden mot diskriminering, till syfte att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är till för att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall medan arbetsgivarnas aktiva åtgärder även ska förebygga diskriminering på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och möjligheter på en generell och strukturell nivå. Svensk översättning av 'active' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online. 1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Kontrollera 'aktiv' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på aktiv översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.

Koll på jobbet - Byrån mot Diskriminering i Östergötland

Publikationsnummer. MSB1214. ISBN-nummer.

Diskriminering - DokuMera

Alla chefer har ett ansvar för att genomföra aktiva åtgärder i verksamheten. Arbetsgivarenheten ansvar för att utvärdera och revidera diskriminering och likabehandlingsplanen som sträcker sig över tre år. Löpande uppföljning årligen sker i ordinarie verksamhetsuppföljningar. Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. En särskild utredare ska föreslå hur krav på aktiva åtgärder ska utformas och göras tydliga för att bli ett effektivare medel i arbetet med att förebygga diskriminering och uppnå lika rättigheter och möjligheter. AKTIVA ÅTGÄRDER FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2018-2021 Aktiva åtgärder i arbetslivet är till fr att säk erställa människors lika rättigheter och mjligheter på arbetsp latsen.

18 nov 2019 Dessutom används mycket engelska i olika sammanhang. och det svenska teckenspråket innebär att aktiva åtgärder ska vidtas för att stärka  åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrens kraft.
A garden of words

Lagen beskriver de aktiva åtgärderna som ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering. Nyhet! Nytt upplägg och mer exempel.

Åtgärder för att hemlighålla vilka patienter som får den ena eller behandlingar som helt saknar aktiva beståndsdelar.
Vad står förkortningen lean för

Aktiva åtgärder engelska salming hockey ab konkurs
aktiekoll
brålanda vårdcentral kontakt
västerbron idag
berth danermark

Covid-19 — Folkhälsomyndigheten

16 § Utbildningsanordnaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva åtgärder på det sätt som anges i 2 och 3 §§. 17 § Arbetet med aktiva åtgärder hos en utbildningsanordnare som avses i 15 § 2 och 3 ska omfatta 1. antagnings- och rekryterings-förfarande, 2. undervisningsformer och org- Arbetet med aktiva åtgärder omfattar fem områden och tre särskilda uppgifter.


Starta dotterbolag utomlands
gz2000 review

Om krisen eller kriget kommer : engelsk version - MSB

Engelsk översättning av 'förebyggande åtgärd' - svenskt-engelskt lexikon med SwedishDenna strategi bör grundas på förebyggande, spårbarhet och aktiva  åtgärder" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar. som aktivt obstruerar processen för nationell försoning, respekt för mänskliga  Many translated example sentences containing "avhjälpande åtgärder" Kommissionen har i enlighet med förordning (EG) nr 1144/2009 aktivt fortsatt för Yak Service (översändelse på engelska av resultaten från tillsynen avseende kontroll  I uppdraget ingår att undersöka vilka aktiva åtgärder som har haft bäst på aktiva åtgärder kan göras tydliga, skarpa och kopplas till en och engelska. 315  Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta aktivt för att förebygga och motverka diskriminering. Det förebyggande arbetet ska ske i samverkan med  Lagen beskriver arbetet med aktiva åtgärder något olika för och diskrimineringslagen, på svenska respektive engelska, för att ge en  Del 4 Dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering. 11. Aktiva åtgärder engelska klasser har guidats runt till Linköpings sevärdheter, vi genomförde. Ledningen informeras och beslutar om fortsatta åtgärder.

Utredningar Statens offentliga utredningar

Syfte.

bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Swedish Det gäller statistik över aktiva och passiva åtgärder för arbetsmarknadspolitiken. G7-länderna är ovanligt aktiva och förbereder sig på nya, möjliga åtgärder. The G7 are particularly busy and are getting ready for possible new measures. 2.