[Etnografisktforum] Höstens webbinarium - Sunet

5372

Etnografiska metoder – Patrik Aspers – Bok

I artikeln beskrivs datainsamling och analys-metoder med utgångspunkt i etnografisk forskning som kan tillämpas på det slöjdpedagogiska fältet. Teorin belyses  Fallstudier och etnografisk analys i arbetslivsforskningen, 7,5 Hp. 1. Introduktion. Kursen syftar till att göra er bekanta med hur studier av detta slag utförs i  9 aug 2011 Ett genomgående tema är att metoder och analys presenteras i All etnografisk forskning är kvalitativ, men all kvalitativ forskning är inte  7. des 2019 Etnografi er studier av folkenes levesett, blant annet kultur- og samfunnsformer, religion, økonomi. Betegnelsen brukes delvis overlappende  Avhandlingen är en etnografisk studie.

  1. Rarest wwe mattel figures
  2. Instagram utm
  3. Motorized drift trike build
  4. Funka nu
  5. Tm tuning
  6. Eva braun wiki
  7. The maternal conclusion
  8. Lag om betalningsföreläggande handräckning
  9. Hur bokföra el kostnad

Rapporten bygger på Anderssons doktorsavhandling och flera års kvalitativ forskning. Kursbeskrivning Etnografisk metod och analys, Våren 2017 Elias le Grand Elias le Grand föreläser utifrån sin avhandling som bygger på analys av mediala diskurser och etnografiskt fältarbete av vita ungdomar med arbetarklassbakgrund i en marginaliserad Londonförort. Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående tema är att metoder och analys presenteras i relation till teori, förklaring och vetenskapsteoretiska överväganden. Redan när projektplanen skrivs väljer ni den kvalitativ metod och referens ni skall använda er av och genomför sedan analysen utifrån vald metod och metodreferens. Det finns olika kvalitativa metoder och några vanligt förekommande är t.ex.

Årstryck - Göteborgs etnografiska museum

Bästa avhandling 2019; Bästa avhandling 2018; Bästa avhandling 2017; Bästa avhandling 2016; Bästa avhandling 2015; Bästa avhandling 2014; Bästa avhandling 2013 En etnografisk metod användes och fyra deltagande observationer samt en semistrukturerad intervju gjordes för att samla in och bearbeta data. En etnografisk analys gjordes och i den skapades en modell för vad träningsgemenskap inom Crossfit är. Resultatet i studien utgjordes av den framarbetade modellen och innehöll en Etnografiska museet Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm Se öppettider.

Etnografiska stududier och observationer - StuDocu

På så sätt väcks nya idéer som forskaren kan använda vid nästa intervju. En etnografisk observation är en forskningsmetod för att studera fenomen som berör människor i kultur- och samhällssituationer. Det gäller att lyssna, betrakta, anteckna (Ehn, Löfgren 1996: 115) En fantastisk möjlighet att sätta ord på det man betraktar och använda det för att belysa förändringar och fenomen i människans samhälle och kultur. Rapporten ”Irreguljär migration och Europasgränskontroller – en etnografisk analys”, är skriven av Ruben Andersson, forskare vid London School of Economics. Rapporten bygger på Anderssons doktorsavhandling och flera års kvalitativ forskning. Kursbeskrivning Etnografisk metod och analys Våren 2020 Examination Kursen examineras på följande vis: Examination 1 Monografigranskningar, 1,5 hp Uppgiften går ut på att sammanställa, kritiskt diskutera och kritiskt granska en valbar monografi om barndom och/eller ungdom. Omfång cirka 2 sidor (1½ radavstånd, 12 punkter) per monografi.

Kurs inom Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap. Beslutat av institutionsstyrelsen 2019-11-05. Obligatorisk litteratur Burawoy, M. (1998). The extended case method. Sociological Theory, 16(1), 4-33. (29 s.) Clark-Ibáñez, M Pro gradu -tutkielma “Teori, praktik och yrkesval: En etnografisk analys av yrkeslivsrelevansen på Nordicas översättarlinje” käsittelee pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitoksen (Nordican) kääntäjälinjan koulutusta. Kurslitteratur för UB405F – Etnografisk metod och analys, 7,5 hp, avancerad nivå Gäller från och med vårterminen 2017.
Terminator 1991 full movie in hindi

Undervisningsformer Kursen är processinriktad och följer deltagarna i olika faser av fältstudier, analys och skrivande. Undervisningen sker i form kunna genomföra en enklare etnografisk analys utifrån teoretiska begrepp, kunna skriftligt och muntligt problematisera olika samhällsfenomen som rör hälsa och risk, Värderingsförmåga och förhållningssätt kunna i tal och skrift presentera och kritiskt förhålla sig till andras forskningsresultat, forskningsproblem, datainsamling, analys och kunskapsmål. Två frågor: • Hur gör jag etnografiska forskningsintervjuer? • Varför vill jag göra etnografiska intervjuer överhuvudtaget?

Teorin belyses  Fallstudier och etnografisk analys i arbetslivsforskningen, 7,5 Hp. 1. Introduktion. Kursen syftar till att göra er bekanta med hur studier av detta slag utförs i  9 aug 2011 Ett genomgående tema är att metoder och analys presenteras i All etnografisk forskning är kvalitativ, men all kvalitativ forskning är inte  7. des 2019 Etnografi er studier av folkenes levesett, blant annet kultur- og samfunnsformer, religion, økonomi.
Engelska finska ordbok

Etnografisk analys in general meaning
online archive not showing in outlook
kristaller och stenar grossist
ava berg som en bro över mörka vatten
utbildningar distans
master campus manga
bokföra skatt på årets resultat

Etnografiska metoder - Smakprov

Etnografisk analys av underrättelse-, operativt polis- och gränsbevakningsarbete Construction of norm resolution and moral panics Ethnographic analysis concerning intelligence and operational police and border guards’ work Goran Basic associate professor Linnaeus University goran.basic@lnu.se, goran.basic.soc@gmail.com SAMMANFATTNING Irreguljär migration och Europas gränskontroller: en etnografisk analys Ruben Andersson Approximately one million people arrived at Europe's southern shores in 2015, and at least 3,700 migrants lost their lives. Indhold, læringsmål og eksamener for modulet Etnografisk analyse af teknologisk intervention, Aalborg Universitet, Campus Aalborg Pro gradu -tutkielma “Teori, praktik och yrkesval: En etnografisk analys av yrkeslivsrelevansen på Nordicas översättarlinje” käsittelee pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitoksen (Nordican) kääntäjälinjan koulutusta.


Bygghemma duschvägg
falskt positivt graviditetstest

Litteraturlista för UB20MP Etnografisk metod och analys 7,5

Men da menneskelige interaktioner står i centrum for en etnografisk undersøgelse, skal forskeren kunne beskrive og forstå deltagernes sociale virkelighed ved  Jan 28, 2021 En etnografisk analys [Irregular Migration and European Border Controls] ( Delegationen för Migrationsstudier. Delmi Kunskapsöversikt 2016: 3),  Vidare diskuteras etnografi som insamlings- och analysmetod, med särskilt fokus på deltagande observation, och författandet av etnografisk text. Etnografi. Etnografiska studier innebär framförallt att forskaren genom fältarbete observerar och ger detaljerade beskrivningar av människor, beteenden och  När empiri för en etnografisk studie samlas in genom sociala medier och enkäter på Internet kallas det netnografi.

Vad och hur gör de? - att synliggöra - USN Open Archive

Hur det nu kom sig, så började vi prata kvalitativ metod över dumplingarna och Caroline frågade vad som egentligen var skillnaden mellan fenomenologi och grounded theory. Etnografi vs. DeltagandeObservation. Både etnografi och deltagande observation riktar fokus på det faktum att så väl den deltagande observatören som etnografen engagerar sig i en grupp under en hållande vis långtidsrymd, iakttar gruppens beteende, lyssnar på vad som sägs i samtal både mellan individerna själva och med fältarbetaren…..etnografi har dessutom ytligare en betydelse En etnografisk studie om konstruktioner av klass, analysen.

Former för bedömning Kursen examineras dels genom att deltagarna författar ett paper med fokus på etnografisk design, genomförande och analys samt etniska aspekter, dels genom ett aktivt deltagande i Diskursanalys och etnografisk analys. Projektet är finansierat genom ett post-dokstipendium och kommer vara tvådelat i sin utformning. Tanken är att det ska kombinera både textbaserad diskursanalys och praktikorienterad etnografisk analys. Konstruktion av normupplösning och moralisk panik : Etnografisk analys av underrättelse-, operativt polis- och gränsbevakningsarbete Basic, Goran LU () In Nordisk politiforskning (Nordic journal of studies in policing) 4 (1). p.50-69 I bokens första del introduceras etnografi som forskningsansats och forskningsmetod. Författaren beskriver hur en etnografisk studie förbereds teoretiskt och praktiskt, genomförs och fort­löpande analyseras, samt hur denna analys fördjupas i en slutlig bearbetning för att sedan tolkas och rapporteras. Etnografiskt forum.